Dokumenty

Sprawdź naszą wiarygodność

CIDG 

1 2NIP 7962574624

1 REGON 672973009

1 KONCESJA | na obrót paliwami ciekłymi

1 LICENCJA | na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

1 LICENCJA | na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

1 Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS

1 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

1